Giới thiệu:

Sails.js là một framework được đánh giá có khả năng phát triển rất tốt, và có cấu trúc gần giống với Framework Rails nổi tiếng, điều khác biệt là Sails.js được viết dựa trên nodejs còn Rails được viết bằng ruby.
Về phần React là một thư viện mới tuy nhiên với rất nhiều ưu điểm và được phát triển bởi Facebook nên React đã nhanh chóng trở thành 1 template engine phổ biến nhất hiện nay và việc sử dụng React thay cho các template engine khác là một trong những việc rất quan trọng để nâng cấp ứng dụng của bạn.
Trong bày này tôi sẽ chia sẻ cách tích hợp React vào Sails.js để thay thế  jsx mặc định của Sails.

Cài đặt:

Các bước này được thực hiện trong thư mục root của dự án Sails.js của bạn, do đó tất nhiên là bạn phải cài đặt Sails.js trước đó rồi nhé!
Bước 1: Cài đặt express-react-views

$ npm install --save express-react-views react react-dom

Bước 2: Thay đổi cấu hình engine trong file config/views.js.

engine: {
  ext: 'jsx',
  fn: require('express-react-views').createEngine()
}

Bước 3: Tạo file index.js trong views/ :

import React from 'react';  // You can even use ES2015!
export default () => (
  <h1>Hello React</h1>
);

Xong! Bây giờ bạn có thể viết hoàn toàn bằng React rồi nhé!